Aansprakelijkheid

• Binnenvaart Kennis BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de BVKflowmeter.

• Binnenvaart Kennis BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van de BVKflowmeter.

• Binnenvaart Kennis BV acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geschillen die ontstaan door het gebruik van de BVKflowmeter.

• U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de BVKflowmeter.